Termeni si Conditii

Confidentialitate (la login pentru personal medical)
Inteleg ca prin înregistrarea ca Utilizator Retox, am acces la informaţii confidenţiale din punct de vedere comercial, care pot constitui secrete comerciale sau pot face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală. Mă angajez să respect confidenţialitatea acestor informaţii şi să le utilizez numai în scopul art. 45 al Regualmentului (CE) nr. 1272/2008. Mă angajez de asemenea să nu divulg aceste informaţii unor utilizatori neautorizaţi sau să le utilizez în scopuri neautorizate. În conformitate cu legislaţia UE şi legislaţia naţionala, utilizatorii care au acces la Retox sunt responsabili de încălcarea obligaţiei de a trata aceste informaţii în mod confidenţial.

Raspunderea datelor Retox (la login pentru toti utilizatorii)
Retox colectează şi utilizează informaţiile furnizate de Utilizatori în scopul indeplinirii obligatiilor din art. 45 al Regualmentului (CE) nr. 1272/2008 si este exonerat de orice răspundere privind corectitudinea datelor furnizate de către Utilizatori şi care vor fi înregistrate astfel în baza de date. Utilizatorii poarta integral şi exclusiv răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate, precum şi pentru informarea la timp şi în mod complet şi corect cu privire la orice modificări a datelor furnizate.

În măsura în care informaţiilor furnizate de Utilizator le sunt aplicabile prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, furnizarea informaţiilor respective de către Utilizator implica acordul său expres cu privire la prelucrarea de catre INSP a acestor date in scop statistic. În acest caz, INSP garantează Utilizatorilor dreptul de acces la datele proprii, dreptul de intervenţie asupra datelor, în conformitate cu prevederile legale.

Limitarea răspunderii:
INSP nu va putea fi făcut în nici un fel raspunzator pentru informaţiile furnizate de utilizatori, sau pentru modul în care utilizatorul foloseşte site-ul şi materialele publicate pe acesta şi nu va putea fi făcut răspunzător pentru nici un prejudiciu, de orice natură, pe care utlizatorul l-ar putea suferi că urmare a folosirii site-ului.