Until 31 December 2023, only mixtures for exclusively industrial use may be notified in ReTox. / Până la 31 decembrie 2023 se pot notifica in ReTox numai amestecurile pentru utilizare exclusiv industrială.